2011-ben a Református Rehabilitációs Alapítvány kiemelt célja a szenvedélybetegek családjának, hozzátartozóinak segítése, gondozása, valamint a fiatalok körében végzett drogprevenciós, komplex egészségfejlesztés.

 

A közeljövőben bevezetésre kerülő két új szolgáltatásunkat egy Továbbképző és Családterápiás Központ elindításával tervezzük megvalósítani. A továbbképzések eleinte pedagógusok, majd kibővítve a résztvevők körét szociális szakemberek, pszichológusok részvére kerülnek megrendezésre bentlakásos formában, teljes ellátással, 2x3 napban.
A családterápiás üléseket szintén bentlakásssal, hosszú hétvégekre tervezzük, melyek fontos eleme lesz a keresztény szemlélet.


I. Továbbképzési program

Megnevezése: Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban. A drogprevenció iskolai gondozási- kezelési lehetőségei.

Célja: alapvető addiktológiai ismeretek, a drogfogyasztás felismerésének szempontjai és megnyilvánulásainak megtanítása. Elméleti és gyakorlai ismeretek elsajátíttatása a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára vonatkozóan. A fiatalok védekező készségeinek megerősödése érdekében a szakembereket felkészíteni arra, hogy a drog és függőség kérdései, és a hozzá kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is. A szakemberek váljanak nyitottabbá és felkészültebbé az egészségfejlesztés feladataira.


II. Családterápia

A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait. A családterápia alkalmas módszer a gyermekek megsegítésére, a családi rendszer megőrzésére a gyermekek kiegyensúlyozott mentális fejlődése érdekében.

Célja: a család a saját erőforrásai, lehetőségei átcsoportosításával, új megoldások tanulásával jobban tudjon alkalmazkodni a külső-belső feltételekhez.


A drogterápiás gyakorlatban is egyre nagyobb teret nyer és egyre fontosabb szerephez jut a családterápia. Annál is inkább fontos, mivel az illegális drogfogyasztók túlnyomórészt és tipikusan a tinédzserek és ifjú felnőttkorúak közül kerülnek ki. A serdülőt igen gyakran családi okok sodorják a drog felé.

 

Tevékenységeink részletesen:

A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon

A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon kábítószeres fiatalok gyógyítására, kezelésére, érdekképviseletére és segítésére jött létre 1986-ban.

Jelenleg egy keresztyén hátterű, önsegítő elemeket használó Terápiás Közösség működik a házban. A Drogterápiás Otthon bentlakásos, hosszú távú terápiás kezelést nyújt kábítószer-fogyasztó fiataloknak.

A stábot terápiás munkatársak, foglalkoztató, gazdasági- és otthonvezető – lelkész, mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzultáns, szociális munkások, volt szenvedélybetegek alkotják. Főállású munkatársak száma: 14 fő.

A háziorvos panasz esetén, a pszichiáter a pszichiátriai státus szintjén foglalkozik lakóinkkal.

Az intézmény minden – törvényi szabályozás szerinti - személyi, szakmai és tárgyi minimál feltétellel rendelkezik. Jelenlegi épületünk 35 fő ellátására alkalmas. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban.

Elő és utógondozás

A Válaszút Drogkonzultációs Iroda és az Újváros Drogambulancia látja el a rehabilitációs otthon felvételiztetését, a felvételijüket kérők előgondozását Budapesten és Dunaújvárosban. Az előgondozás célja, hogy a drogterápiás otthonba elhelyezését kérő kliens minél jobban megismerje a drogterápiás otthonok programját.

Az utógondozás célja, hogy terápiás otthonokból frissen kikerült kliensek részére lehetőséget biztosítson egyéni konzultációra, valamint önsegítő és visszaesés-megelőzési csoporton való részvételre, pályaválasztási tanácsadási és egészségnevelési tanácsadásra, és ezáltal az absztinencia tartásukban segítse őket. Ehhez az iroda infrastrukturális, konzultációs és szervezési segítséget, valamint a szupervízió lehetőségét nyújtja.

Drogprevenció

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 1986. óta végez drogprevenciós munkát. Külön kérésre vállalt az intézmény keresztyén gyülekezeteknek és ifjúsági órák alkalmain előadást és személyes felépülések történeteit. Később egyre több megkeresés érkezett, ezen alkalmak már általános és középiskolákra is kiterjedtek. 1999. évtől kezdve klubokban, és felsőoktatási intézményekben is megfordultunk, ahol preventív előadásokat és interaktív csoportokat tartottunk. Néhány éve büntetés –végrehajtási intézmények, prevenciós körleteiben is működtetünk hosszú távú programot. Több mint húsz év alatt több száz helyszínen tartottunk drog prevenciós programokat. 2010. évtől iskolai egészségtudat fejlesztési programot dolgoztunk ki. Az országban szinte minden nagyvárosban és azok környékén is jártunk, valamint néhány alkalommal az országhatárokon túlnyúló prevenciót végeztünk. Prevenciós munkánk során több ezer fiatallal és több száz pedagógussal kerültünk kapcsolatba. Célunk, hogy folyamatos és megtervezett programokat nyújtsunk az intézményeknek. A prevenciós programoknak lényeges részét képezik a pedagógusképzések, a programok monitorozása és hatékonyságvizsgálat is.

Csoportos közösségi programok

· A szenvedélybetegek hozzátartozóinak csoportja kéthetente működik.

· Évenként Budapesten a Hold utcában megrendezésre kerülő „öregfiúk találkozója", ahol a gyógyult klienseink találkozhatnak egymással,

· Gyalogtúra (vándortábor): 1 hetes, nyáron.

· Biciklitúra: 1 hetes, nyáron

· Kallódó Kupa elnevezésű Labdarúgó Torna, Alsónémediben

· Madrisz (Magyarországi Drogterápiás Intézetek) labdarúgó kupa Ráckeresztúron.

· Tematikus napok meghívott vendégekkel.

Családok segítése

Alapítványunk kiemelt feladata a szenvedélybetegek családjának segítése.

A mentori munka része a hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel, és konzultáció. Ennek sikere és eredményessége változó, de gyakran sikerül rendezni a családi kapcsolatokat, és elindítani egy közös úton a családot a gyógyulás felé. Természetesen sok olyan kliensünk van, ahol a család bevonására nincs lehetőség, ill. ellenjavallt. Ezekben az esetekben mediátori szinten tudunk dolgozni: megbocsátás, megbékélés, elengedés, értük való imádság és távolságtartás a kitűzött cél. Az intézményben kéthetente tartunk hozzátartozói csoportot, amelyen viszonylag sok hozzátartozó vesz részt rendszeresen. Egyéni esetkezelési manuál és gyakorlat része a családdal való kapcsolat, terápiás, vagy mediátori segítségnyújtás.

A szakmai munkát rendszeres teamek, szupervízió, továbbképzések segítik.

Céljainknak megfelelően hozzájárulunk a társadalmunkban előforduló, segítségre szoruló, kallódó, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, deviánsként kezelt, narkomán, otthontalan fiatalok támogatásához, lelkigondozásához és segítéséhez szükség szerinti terápiával és módszerekkel - mindezt a szükséges szakmai követelmények figyelembe vételével kívánjuk elérni. Ezen tevékenység során összegyűlt módszerek és tapasztalatok értékelése, szükség szerinti publikálása és egyeztetése a hasonló rendeltetéssel működő szervezetekkel.

Nemzetközi tapasztalatok: 2005-től lehetőségünk nyílt belelátni abba az együttműködésbe, ami a Portage kezelőhelyek és az állami szervezetek, hatóságok között van, Kanadában.

Személyi és infrastrukturális feltételek:

Az MRE KIMM Drogterápiás Otthonának személyzete (14 főállású, 3 megbízásos munkatárs) segíti az Alapítvány munkáját. Az otthon infrastrukturális feltételei az Alapítvány rendelkezésére állnak (iroda, irodai eszközök).

Munkánkat 13 fő önkéntes segíti.

A szervezet elmúlt két éves tevékenysége

Az Alapítvány az elmúlt két évben a következő tevékenységi területeket támogatta:

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának működése.

Drogprevenciós tevékenység folytatása.

Drogprevenció börtönökben.

Munkatársak képzése.

Szenvedélybetegek családjának támogatása.

Az elmúlt két éves tevékenység eredményei:

Drogterápiás Otthon

Az Otthon működési engedélye 35 főre szól. Ebből a „szolgálati lakásban" öt fiút tudunk elhelyezni, akik a terápiát már lezárták, de további segítségre szorulnak a megoldatlan lakhatási problémájuk miatt. Így ők „félutas ház" jelleggel veszik igénybe a Missziónak ezt a szolgáltatását. A rehabilitációs foglalkoztatásra beadott kérelemmel együtt a működési engedélyben a férőhely-szám módosítását is kérelmeztük, és így bővült 30 főről 35-re a férőhelyek száma.

A 2009. évben az összes kezelésben résztvevő száma 82 fő, elbocsátva 52 fő. Ebből 16 fő a terápiáját végigcsinálta, lezárta. Az utánkövető programunkban megkeresettek 23 fő jól van.

A 2010. évben az összes kezelésben résztvevő száma 67 fő, elbocsátva 41 fő. Ebből 21 fő a terápiáját végigcsinálta, lezárta.

Utógondozó csoportot a Válaszút Misszió és a KIMM együttműködésében közösen átszerveztük, Függő-híd néven indul 2011 januárjától. Célja a terápia és az utógondozó közti átmenet megkönnyítése.

A terápiás idő hosszát 14 hónapról 12 hónapra csökkentettük.

A terápiára jelentkezők mintegy 25%-a heroin- vagy ópiátfüggő, ennél jelentősen magasabb, mintegy 50% arányú a különböző partidrogokat fogyasztók száma.

Családokkal végzett munka

A mentori munka része a hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel, és konzultáció. Ennek sikere és eredményessége változó, hála Istennek, gyakran sikerül rendezni a családi kapcsolatokat, és elindítani egy közös úton a családot a gyógyulás felé. Természetesen sok olyan kliensünk van, ahol a család bevonására nincs lehetőség, ill. ellenjavallt. Ezekben az esetekben mediátori szinten tudunk dolgozni: megbocsátás, megbékélés, elengedés, értük való imádság és távolságtartás a kitűzött cél. Az intézményben havonta tartunk hozzátartozói csoportot, amelyen viszonylag 11-16 fő hozzátartozó vesz részt rendszeresen. Egyéni esetkezelési manuál és gyakorlat része a családdal való kapcsolat, terápiás, vagy mediátori segítségnyújtás.

Drogprevenció

Külön kérésre vállalt az intézmény keresztyén gyülekezeteknek és ifjúsági órák alkalmain előadást és személyes felépülések történeteit. Később egyre több megkeresés érkezett, ezen alkalmak már általános és középiskolákra is kiterjedtek. 1999. évtől kezdve klubokban, és felsőoktatási intézményekben is megfordultunk, ahol preventív előadásokat és interaktív csoportokat tartottunk. Néhány éve büntetés –végrehajtási intézmények, prevenciós körleteiben is működtetünk hosszú távú programot. Több mint húsz év alatt több száz helyszínen tartottunk drog prevenciós programokat. 2010. évtől iskolai egészségtudat fejlesztési programot dolgoztunk ki. Az országban szinte minden nagyvárosban és azok környékén is jártunk, valamint néhány alkalommal az országhatárokon túlnyúló prevenciót végeztünk. Prevenciós munkánk során több ezer fiatallal és több száz pedagógussal kerültünk kapcsolatba. Célunk, hogy folyamatos és megtervezett programokat nyújtsunk az intézményeknek. A prevenciós programoknak lényeges részét képezik a pedagógusképzések, a programok monitorozása és hatékonyságvizsgálat is.

Képzések

Az elmúlt 2 év során több munkatársunkat is beiskoláztunk szociális munkás, addiktológiai konzultáns szakra. Számos hazai képzési alkalmon is részt vettek munkatársaink.

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

  • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
  • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
  • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek