A Református Rehabilitációs Alapítvány 2007-ben jött létre. Az Alapítvány alapító okiratban foglalt célja: hozzájárulni a társadalmunkban előforduló, segítségre szoruló, kallódó, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, deviánsként kezelt, narkomán, otthontalan fiatalok támogatásához, lelki gondozásához és segítéséhez szükség szerinti terápiával és módszerekkel.

Az Alapítvány tevékenysége sokrétű:

  • Támogatja a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának működését.
  • Drogprevenciós tevékenység folytatása.
  • Drogprevenció börtönökben.
  • Munkatársak képzése.
  • Szenvedélybetegek családjának támogatása.

Az Alapítvány alapító okiratában foglalt tevékenységei:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység

2. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

3. Rehabilitációs foglalkoztatás

Az Alapítvány közhasznú. Az Alapítvány tevékenységéért a kuratórium a felelős. Az Alapítvány pályázatokból, magánszemélyek felajánlásából, adományokból gazdálkodik, éves terv alapján. Az éves terv minden év március 15-ig kerül benyújtásra, majd elfogadásra a kuratórium által. A kuratórium dönt a a csatlakozási szándék, pénzbeni, vagy dologi adományok elfogadásáról is. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

Az Alapítványunknak 13 fő önkéntes segítője van. Mindannyian sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a szenvedélybetegek segítésében. Önkénteseink munkáját főleg a drogprevenciós, börtönmissziós munka és az ún. „elterelés" csoportfoglalkozásokon való közreműködés teszi ki, de van, aki pályázatírással vagy ügyviteli feladatok elvégzésével segíti munkánkat.

2010-ben számos magánszemélyen túl a Fővárosi Önkormányzat, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Magyarországi Református Egyház és a HEKS Evangélikus svájci segélyszervezet támogatta alapítványunkat.

Az általuk nyújtott támogatásokból szociális szakemberek képzése, szenvedélybetegek alacsony- és magas küszöbű ellátó helyeinek fejlesztése valósulhatott meg. Szabadidős és sport programokat szerveztünk gyógyuló szenvedélybetegeknek, de lehetővé vált számos krízishelyzetben lévő már gyógyult szenvedélybeteg segítése is.

 

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

  • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
  • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
  • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek