Jogszabályok

Összegyűjtöttük és karbantartjuk a szakterület fontosabb jogszabályait.

Jogszabálykereső


a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1991. évi LXIV. törvény

az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi L. törvény

a visszaélés kábítószerről (282-283. §)
1978. évi IV. törvény

a büntetőeljárásról
1998. évi XIX. törvény

a Rendőrségről
1994. évi XXXIV. törvény

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
1998. évi XXV. törvény

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról
159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXXIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
2011. évi CLXXXVIII. törvény

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról
213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi XLVII. törvény

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
15/2005. (V. 2.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításáról
3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól
42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi XXXI. törvény

 

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

  • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
  • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
  • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek