Erdős Eszter:A kollégák szakmai személyiségének és hivatástudatának gondozása

A Református Drogmisszó intézményeinek „jó gyakorlatát” klienseink magas szintű ellátásának igénye szülte az elmúlt 40 év alatt.

A teammunka megalapozása és elősegítése volt elsődleges célunk, illetve a szakmai stáb stabilitását elengedhetetlennek gondoljuk a szenvedélybetegek ellátásában.

A munkahelyi csapattal való személyzeti munka és törődés immár belső igénnyé vált vezetőink és munkatársaink részéről. Mindannyiunknak fontos a munkahelyi személyes kapcsolatok erősítése, az egymás iránti barátság megélése, a munkatársak privát életterének támogatása.

A program elemei a következők: munkatársi megbeszélés, szupervízió, közös továbbképzések, személyes fejlődés támogatása, csapatépítő napok, családos rekreációs programok, családbarát szemlélet, személyes teljesítményértékelő beszélgetések (JETRO), jubileumi jutalom, „sabbat” hónap.

A szemlélet bármely olyan – nem csak addiktológiai profilú – szociális vagy egészségügyi ellátó számára jól használható, aki elkötelezett a magas szintű kliensellátásban.

I. Munkatársi megbeszélés – „STÁB”

– szabott időben, napon

– minden héten más a moderátor

– 4-6 óra időtartamban

– kötelező jelenlét – szabadság kivételével

MENETE:

– nyitó kör/áhítat

– esetmegbeszélés (időnként forrószék)

– témabegyűjtés

– kliensek konzultációja, illetve más munkahelyi tematika

– beszámoló és munkatervezés

– intézményvezetői instrukciók, kérések

– egyebek: kiben maradt még gondolat

– záró kör

Amire odafigyelünk:

– szeretetteljes légkörre törekszünk,

– poénkodást, kifigurázást, megalázást kerüljük,

– naplót vezetünk – beszámoló nyilvános, lakógyűlésen a közérdekűeket hirdetjük,

– piramis elv: nagyobb szervezeteknél ezt szintenként, illetve részlegenként lehet végezni.

II. Szupervízió:

HIVATÁSGONDOZÁS – a személyzet szakmai személyiségének karbantartása és fejlesztése.

– havonta team szupervíziós ülés

– középvezetőknek egyéni szupervízió – kötelező

– szükség szerint egyéni szupervíziós lehetőség a kollégáknak, egyéni elbírálás alapján

– a cég viseli a költségeket, egyfajta szakmai minőségbiztosítás

III. KÖZÖS (összes munkaág) szakmai továbbképzések:

– 2 évente

– 5 napos bentlakásos

– kötelező és ingyenes

– programátvilágítás

– külső előadók, akkreditált képzések

– munkaidő (napi 8 órával elszámolva)

IV. SZEMÉLYES SZAKMAI FEJLŐDÉS

– továbbtanulás ösztönzése tanulmányi szabadsággal – tanulmányi szerződés nélkül

– saját akkreditált képzéseinken való ingyenes részvétel

– külső továbbképzések, konferenciákon való részvétel támogatása munkaidővel

V. JETRO (Mózes apósa) – teljesítményértékelés

intézményvezető → középvezetőkkel

középvezetők → munkatársakkal

→ 6 havonta beszélgetés → kontroll/értékelő/motivációs

KERETEK:

Támogató beszélgetés (nem a számonkérés a cél)

mindig tervezett → rögzített dátum és előre felkészülés

hatékonyság → a kolléga a szempontlista alapján felkészül, és ő is hozhat szempontokat (előzőleg átnézi a listát, átgondolja a szempontokat, és így készül fel a beszélgetésre)

TARTALOM:

múltról: teljes visszajelzés a teljesítményről, megadott időszakról összegzés

jövőről: mik a tervei, mik az ötletei, mit szeretne csinálni

„Szeretnék Rád bízni valamit”

JETRO – EREDMÉNYEK

Figyelem, munkatársakkal való törődés, lelkigondozás

Ventilálási lehetőség

Vezetői visszajelzés: elismerés, megerősíteni, amiben jó / a hibákat tisztázni

Ötletek elfogadása, bátorítása

Teret nyújtani, presszionálni is kicsit a fejlődésre

Megkérdezni, mit csinál szívesen, mit nem – ezt lehetőség szerint figyelembe vesszük, például a felelősségterületek vállalásánál, programok szervezésénél.

Hivatásszemélyiségük fejlesztése

Munkatársi kapcsolatok feltérképezése, nézeteltérések elsimítása

Missziós értékek megerősítése

Kommunikációs mintát adunk

Szeretetkapcsolat kialakítása

VI. CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK

– közös kirándulások, túrák (vezetőknek, középvezetőknek, munkatársaknak)

– csapatépítő alkalmak: adventi vacsora, közös karácsony…stb.

– hitélet elmélyítése, áhítat/zarándoklat

VII. CSALÁDBARÁT SZEMLÉLET

Családos piknik, kétévente családos nyaralás, feleségek napja

Csapatépítő elemekkel és szándékkal

Nem kötelező, és nem munkaidő

+ Iskolai szünetben (meg egyébként is) családot, gyerekeket be lehet hozni a munkahelyre.

VIII. JUBILEUMI JUTALOM, SABBAT hónap

5 évente jelképes, emelkedő összegű pénzjutalom

10 év szolgálat után 1 hónap fizetett rekreációs szabadság jár, amit csak egyben lehet kivenni – „SABBAT”

Az elmúlt évtizedek alatt a fluktuáció elenyésző annak ellenére, hogy intézményeink száma egyre növekszik. Nem küzdünk a szakmában oly jellemző munkaerőhiánnyal, hiszen „jó ebbe a csapatba tartozni”. Mindig van a fejlesztéseinkhez motivált munkaerő, ki tudjuk nevelni a következő középvezetői generációt.

A Református Drogmisszió szolgálatai jelenleg 3 településen: Ráckeresztúron, Budapesten és Dunaújvárosban működnek. Mivel egy szemlélettel dolgozunk, lehetősége van a munkatársaknak az intézmények közötti vándorlásra. A kiégésmegelőzés szempontjából ez nagyon fontos lehetőség.

Munkatársaink hivatásszemélyiségének gondozása olyan feladat, melyet nem ír elő egyetlen finanszírozónk sem, soha nem kell beszámolnunk róla. Természetesen nem is finanszírozzák, de eddig még mindig sikerült kigazdálkodnunk, sikeresen pályáznunk. Ez egy belső igény és szakmai elköteleződés a mellett, hogy a hozzánk fordulóknak a lehető legmagasabb szintű segítséget nyújthassuk.

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE