Református Rehabilitációs Alapítvány

A Református Rehabilitációs Alapítvány 2007-ben jött létre. Az alapítvány alapító okiratban foglalt célja: hozzájárulni a társadalmunkban előforduló, segítségre szoruló, kallódó, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, deviánsként kezelt, narkomán, otthontalan fiatalok támogatásához, lelki gondozásához és segítéséhez szükség szerinti terápiával és módszerekkel.

Az alapítvány tevékenysége sokrétű:

– Támogatja a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának működését.

– Drogprevenciós tevékenységet folytat ifjúsági klubokban, iskolákban, egyházi közösségekben, fesztiválokon, konferenciákon, továbbképzéseken, érzékenyítő tréningeken, büntetés-végrehajtási intézményekben.

– Segíti a szektorban dolgozó kollégák képzését.

– Szenvedélybetegek családját támogatja.

Az alapítvány alapító okiratában foglalt tevékenységei:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység
2. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
3. Rehabilitációs foglalkoztatás

Az alapítvány közhasznú; tevékenységéért a kuratórium a felelős. Az alapítvány pályázatokból, magánszemélyek felajánlásából, adományokból gazdálkodik, éves terv alapján. Az éves tervet minden év április 15-ig fogadja el a kuratórium, amely dönt a csatlakozási szándék, a pénzbeni vagy dologi adományok elfogadásáról is. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

Alapítványunknak 10 fő önkéntes segítője van. Mindannyian sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a szenvedélybetegek segítésében. Önkénteseink munkáját főleg a drogprevenciós, börtönmissziós munka és az ún. „elterelés” csoportfoglalkozásokon való közreműködés teszi ki, de van, aki pályázatírással vagy ügyviteli feladatok elvégzésével segíti munkánkat.

Szabadidős és sportprogramokat szervezünk gyógyuló szenvedélybetegeknek, de lehetővé vált számos krízishelyzetben lévő, már gyógyult szenvedélybeteg segítése is.

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE