Szakmapolitika, stratégiák

Nemzeti drogstratégia (2013-2020)

11798.pdf

2013. július Növekedjék az olyan programok és kezdeményezések száma, amelyek bátorítják és megerősítik a kábítószereket nem fogyasztó fiatalokat, illetve népszerűsítik a szermentes életformát. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés által elért tanulók aránya 2020-ra érje el az 50%-ot.

Nemzeti drogstatégiák az Európai Unióban

EU_drogstrategia_13-20_HU.pdf

2012. 12. 11. Ez a kábítószer elleni uniós stratégia átfogó politikai keretként szolgál, továbbá prioritásokat állapít meg a tagállamok és az EU intézményei által a 2013–2020-as időszakra meghatározott, kábítószer elleni uniós politika tekintetében. A stratégia kerete, célja és célkitűzései két egymást követő négyéves kábítószer elleni cselekvési terv alapjául szolgálnak

Az „elfelejtett” lelki egészségről

nemzeti-lelkiegeszseg-jakus-otto.pdf

2011. 10. 23. Elkötelezetten hiszem, hogyha megszerveznénk nemzeti szinten a mentálhigiéné hangsúlyát és gyakorlatát, a mai nem könnyű korban élők, felelős döntéseket hozó, az élet kihívásait is vállaló felnőttekké válnának.
– Jakus Ottó Róbert – Budapest

Nemzeti drogstratégiák az Európai Unióban

nemzeti-drogstrategiak-az-europai-unioban.pdf

2011 A tanulmányban 26 nemzeti drogügyi dokumentumot tekintettünk át. A vizsgált szakanyagok közötti hasonlóságok néhány pontban összefoglalhatók: 1. A dokumentumok elsősorban a kábítószerekre vonatkozó intézkedéseket tartalmaznak. Noha többségük megfogalmaz észrevételeket és intézkedéseket az alkoholfogyasztáshoz és a dohányzáshoz kapcsolódóan, ezekhez a területek jellemzően önálló stratégiák készülnek.
– Molnár Dániel – Pécs –

Nemzeti drogstratégia (2011-2020)

nemzeti-drogstrategia-2011-2020.pdf

2011. 10. 20. Szakértői javaslat 
A számos feladat közül az egyik: Továbbképzési programokat kell szervezni az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakembereknek – háziorvosoknak, ápolóknak, védőnőknek – a lelki egészséghez és különösen a szerfogyasztáshoz kapcsolódó problémák megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges ismeretekről.
– Budapest –

Nemzeti drogstratégia (2010-2018)

nemzeti_strategia_2010-2018.pdf

2009. 12. 21.
a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról
A Nemzeti Drogstratégia végrehajtásának elengedhetetlen eleme a folyamatos értékelés, mely végrehajtási feladatokat is előír. Az értékelés érdekében 2014-ig ki kell dolgozni azt az indikátorrendszert, amely alapján a Nemzeti Drogstratégia megvalósításának félidős értékelése megkezdődhet.

A nemzeti drogstratégia megvalósulásának értékeléséről

strategia_ertekeles_egeszsegmonitor.pdf

2009. 06.
A 2000-ben elfogadott nemzeti drogstratégia célkitűzései a megkérdezett KEF-vezet k szerint részben teljesültek. Az interjúalanyok értékelése alapján részsikernek tekinthet a Stratégia megvalósulása a célok, az időbeli és a területi dimenzió tekintetében egyaránt.
EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.

Drogpolitika számokban

drogpolitika_szamokban.pdf

2009
A heroin-túladagolásban meghaltak száma 2004 óta növekszik, az összes illegális szer okozta haláleseteken belül aránya közel megduplázódott (2005: 46%-a, 2006: 88%-a). Heroin-túladagolást 2006-ban csak Budapestről jelentettek. Egyelőre nem ismert, mi áll a növekvő heroin-túladagolásos halálesetek hátterében (Jelentés, 2007). A halálozási arányok nemzetközi összehasonlításban alacsonyak.
Szerk.: Felvinczi Katalin – Nyírády Adrienn
L’Harmattan Kiadó – Budapest

EU Kábítószer-ellenes cselekvési terv 2005-2008

EU_kabitoszer-ellenes_cselekvesi_terve_2005-2008.pdf

2005. 05. 19.
46. pontos célkitűzés: Például a 23. pont: A pénzmosás és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözésből felhalmozódott vagyonok elleni célirányos fellépés. Az ehhez kapcsolódó intézkedések egyike: A kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó szervezetek üldözését célzó projektek, beleértve a bűnelkövetők pénzügyeinek és vagyonának egyidejű és beható vizsgálatát, amelynek célja a vagyon legteljesebb mértékű felkutatása és az azzal kapcsolatos információk összeállítása/terjesztése.
– Brüsszel – a kábítószerekkel foglalkozó horizontális munkacsoport

EU drogstratégia 2005-2012

EU_drogstrategia_2005-2012.pdf

2004. 11. 22.
A stratégia kifejezetten javasolja a „tematikus” vagy „regionális” megközelítést, amely bizonyos esetekben megfelelő lehet. Ez azt jelenti, hogy a közös problémával küzdő tagállamok a probléma hatékony és eredményes kezelése érdekében fontolóra vehetik a fokozott (operatív) együttműködés lehetőségét. Azok a tagállamok, amelyek nem szembesültek hasonló problémával, szabadon eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni bármely ilyen jellegű kezdeményezésben.
– Európai Unió Tanácsa – Brüsszel

Bűnmegelőzési stratégia (2003)

bunmegelozesi_strategia.pdf

2003. 10. 28.
1999-ben tizenkét európai országban lefolytatott nemzetközi kutatás eredményei szerint a drogfogyasztás a munkanélküliek körében a legjellemzőbb.12 (Az ebből a felmérésből nem derül ki, hogy a munkanélküliek körében terjed-e gyakrabban a drog vagy a kábítószerrel kapcsolatos életmód miatt válnak munkanélkülivé az érintettek). A kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények körében nálunk ma még nem az előfordulás gyakoriságára, hanem a növekedés ütemére és mértékére kell figyelni.
– A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája

Nemzeti drogstratégia (2000)

nemzeti_strategia_2000.pdf

2000. 06.
A kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai
Meg kell erősíteni Magyarország határainak védelmét a beáramló és tranzitáruként szállított kábítószerekkel szemben. El kell érni a belső kábítószertermesztés és előállítás csökkentését, illetve a legális el állítás fokozottabb ellenőrzését.
– Ifjúsági és Sportminisztérium –

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE