Szakirodalom lista

Alcoholics Anonymous. (2013). Anonim Alkoholisták: Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története. Felépülők Anonim Egészségügyi Egyesülete. https://drive.google.com/file/d/1LDhEzOkqVnFCecOXcI_oM5AdWpjszywF/view

Berg, I.,K. (2007). Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula.

Fekete, P. (2005). Szerencsejáték életre halálra. L’Harmattan Kiadó.

Fonagy, P., Allison, E. & Campbell, C. (2020). Mentalizáció, reziliencia és episztemikus bizalom. In: Bateman, A., W., Fonagy, P. (Eds.),  A mentalizáció alapú terápia kézikönyve (p. 95). Oriold és Társai.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner. How Professionals think in action. New York: Basic Books.
Erdos, M., Kelemen, G., Csurke, J., Borst, J. (eds.) (2011). Reflective recovery: Health learning in Twelve Step communities. Budapest: Oriod.
Gibbs G. (1988): Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford Further Education Unit, Oxford Polytechnic.
http://www.learningandteaching.info/learning/reflecti.htm
Reflection and Reflective Practice
http://www.learningandteaching.info/learning/reflecti.htm
Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. London: Routledge
Atherton J S (2011) Learning and Teaching; Reflection and Reflective Practice [On-line: UK] retrieved 7 January 2012 from

 

White, W. L. (2005): Recovery: Its history and renaissance as an organizing construct concerning alcohol and other drug problems. Alcoholism Treatment Quarterly, 23(1), 3-15.
Srang, J. (2010): Recovery Oriented Drug Treatment: An Interim Report…
http://www.nta.nhs.uk/uploads/rodt_an_interim_report_july_2011.pdf
Larsen, E (1984): Stage II Recovery: Life Beyond Addiction. HarperOne, San Francisco
Denzin, N. (1987): The Alcoholic Self. Sage, Newbury Park.  

 

Antonovsky, A. (1979) Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass.
Naidoo, J., Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion (Public Health and Health Promotion) London: Bailliere Tindall.
The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World (2005). http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/hpr_050829_%20BCHP.pdf
Kelemen, G., Erdos, B. M., Csurke, J., Brettner, Zs., Molnar, D.(2012): Dialogues for Sobriety: Health Learning in the Context of Addictions – A Hungarian
Model. Practice (in press)  

 

Amado, G., Ambrose, A. (2001): The Transitional Approach to Change. Karnac, London.
Oliver, C. (2005): Reflexive Inquiry. Karnac, London.
Alvesson, M., Skildberg, K. (2000): Reflexive Methodology. Sage. London.
Szakolczai, Á. (2000): Reflexive Historical Sociology. Routledge, London.  

 

Department of the Navy (1998): Counselor Workbook: Alcohol and Drug Abuse Program. ETP. Washington.
Lessa, N., Scanlon, W., Weiner, I. (2006): Wiley Concise Guides to Mental Health: Substance Use Disorders. Wiley, San Francisco.
Lefever, R. (1988): How to Combat Alcoholism and Addiction. Promis, London.
UN (2003): Drug Abuse Treatment Toolkit: A practical planning and Implementation Guide. United Nations, Vienna. 

 

Paleg, K., Jongsma, A. E. (2005) The Group Therapy Treatment Planner. Wiley, San Francisco.
Sobell, L. C., Sobell, M. B. (2011): Group Therapy for Substance Use Disorders: A Motivational Cognitive-Behavioral Approach. Guilford Press, New York.
Friedman, S. (1995): Reflecting Team in Action: Collaborative Practice in Family Therapy. Guilford Press, New York.
Donigian, J., Hulse-Kilacky, D. (1998): Critical Incidents in Groups. Brooks Cole, St. Paul.

Kelemen, G., Erdos, B. M., Csurke, J., Brettner, Zs., Molnar, D.(2012): Dialogues for Sobriety: Health Learning in the Context of Addictions – A Hungarian
Model. Practice (in press)
McNeece, A., Dinitto D. (1994): Chemical Dependence – A Systems Approach. Allyn and Bacon, Boston.
Springer, D., McNeece, A., Arnold, E. (2003): Substance Abuse Treatment for Criminal Offenders. American Psychological Association, Washington.
Miller, M., Gorski, T., Miller D. (1982): Learning to Live Again: A Guide for Recovery from Alcoholism. Independent Press, Independence, Missouri.

 

Amado, G., Ambrose, A. (2001): The Transitional Approach to Change. Karnac, London.
Oliver, C. (2005): Reflexive Inquiry. Karnac, London.
Alvesson, M., Skildberg, K. (2000): Reflexive Methodology. Sage. London.
Mills, W. (2000): The Sociological Imagination. Oxford University Press, New York. 

 

Trout. J. D. (2010). Why Empathy Matters: The Science and Psychology of Better Judgment London: Penguin 2010.
Decety, J., Ickes, W. (eds.) (2011). The Social Neuroscience of Empathy Boston: MIT Press.
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., Target, M. (2005). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of Self . New York: Other Press.
Cohen, S. B. (2011): Zero Degree of Empathy: A New Theory of Human Cruelty. London: Alan Lane 

 

Laudet, A. B., White, W. (2010): What are your priorities righ now? Identifying service needs across recovery stages to inform service development. Journal of Substance Abuse Treatment, 38, 51-59.
Pease, B. (2002): Rethinking Empowerment: A Postmodern Reappraisal for Emancipatory Practice. British Journal of Social Work, 32, 135-147.
B. Erdős Márta, Kelemen Gábor, Csürke József, Joan Borst (eds.) (2011): Reflective Recovery: Health Learning in Twelve Step Communities. Budapest: Oriold.
Rissel, C. (1994): Empowerment: the holy grail of health promotion? Health Promotion International. 9, 39-47.
Shih, M. (2004): Positive Stigma: Examining Resilience and Empowerment in Overcoming Stigma. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 591, 175-185.  

 

Stanton, M.D., Todd, T.C. (eds.) (1982). The Family therapy of Drug Abuse and Addiction. New York: Guilford Press.
Steinglass, P., Bennett, L.A., Wolin, S.J., Reiss, D. (1987). The Alcoholic Family. New York: Basic Books.
Whitaker, C., Bumberry, W. (1988): Dancing with the Family: A Symbolic-Experiential Approach. Brunner/Mazel, New York.
Bernal, G., Rodriguez, C., Diamond, G. (1990): Contextual Therapy: Brief Treatment of an Addict Spouse. Family Process, 29, 59-71.

 

Bound, D., Keogh, R., Walker, D. (1985): Reflection: Turning Experience into Learning. Kogan Page, London.
Schön, D. (1987): Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Profession. Jossey-Bass, San Francisco.
Hatton, N., & Smith, D. (1995): Facilitating reflection: Issues and research. Forum of Education, 50(1), 49-65.
Lin, X., Hmelo, C., Kinzer, C.K., & Secules, T.J. (1999): Designing technology to support reflection. Educational Technology Research and Development, 47(3), 43-62.
Moon, J. (1999): Reflection in Learning and Professional Development. Kogan Page, London.  

 

Al-Anon Családi Csoportok: …Életünk minden megnyilvánulásában: avagy hogyan fordítsd hasznodra a krízist. Virginia Beach: Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.

Alcoholics Anonymous (1992): 44 kérdés. New York: A.A.W.S. INC.

Alcoholics Anonymous (1994): Anonim Alkoholisták. Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története. New York: A.A.W.S. INC.

Bajzáth Sándor (2008): A Narcotics Anonymous – Névtelen Drogfüggők magyarországi közössége kialakulásának története és működésének néhány sajátossága. Addiktológia VII. évf. 2. szám, 131-165.

Baráth Árpád (2005): Önsegítő csoportok, társadalmi szolidaritás és szociális munka a 21. század küszöbén: Kritikai áttekintés. Civil Szemle 2005/4, 45-76. o.

Beattie, Melody (2008): Ne függj Senkitől! A társfüggőségről mindenkinek. Budapest: Édesvíz Kiadó.

Fekete Péter (2005): Szerencsejáték életre-halálra. Budapest: L’Harmattan Kiadó. Online elérés: http://demetrovics.hu/dokumentumok/Sorsok_3_FeketeP_konyv.pdf

Fridli Judit (vál., szerk.)(1989): Drogproblémák Nr. 6. Önsegítő csoportok. Laikusok önkéntes társulásai a humán szolgáltatásban. Budapest: Országos Egészségvédelmi Tanács Drog-programja.

Keating, Thomas – Tom S. (2014): Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés. Budapest: Ursus Libri.

Kelemen Gábor (1994): Az addikciók széles spektruma, 158-171. old. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet.

Kelemen, Gábor – B. Erdős Márta (szerk.)(2001): Az addiktológia horizontja. Pécs: PTE Egészségügyi Főiskolai Kar.

Madácsy József (2013): „A mélypont ünnepélye”. Az Anonim Alkoholisták közössége Magyarországon. Doktori értekezés. Pécs: Interdiszciplináris Doktori Iskola. Online elérés: http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/madacsyjozsefphd.pdf

Szász Anna (2011): Boldog józanodók. Budapest: Sík Kiadó.

Zackon, Fred – McAuliffe, William E. – Ch’ien James M. N. (1995): Rehabilitációs tréning és önsegítés: A visszaesés megelőzése, a szenvedélybetegek utógondozása. Budapest: Területi Általános Megelőző Szakgondozásért Alapítvány – Nemzetközi Addiktológiai és AIDS Oktató Központ.

Woititz, Janet Geringer (2002): Alkoholbetegek felnőtt gyermekei. Budapest: Félúton Alapítvány.

 

Bakhtin, M. M. (1981) The Dialogic Imagination. In Michael Holquist (ed.) The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Austin: University of Texas Press. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. 259-300.

“Dialogue: Something Old; Something New” by Glenna Gerard and Linda Ellinor:
http://www.thedialoguegrouponline.com/whatsdialogue.html

Anderson, T. (1987). The reflecting team: Dialogue and meta-dialogue in clinical work. Family Process 26 (415-428)

David Bohm, Donald Factor and Peter Garrett (1991) http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html

Articles form: http://www.david-bohm.net/dialogue/

Ferge Zs. (1997): A szociálpolitikára ható értékek. In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszéke.

Hársing L. (1995): Bevezetés az etikába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Hegyesi G. (1998): Az általános szociális munka szakmai koncepciója. In: Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség.

Kelemen G. – Csákiné Király L. (2004): Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Segédanyag a szociális szakvizsgához. Budapest: NCSSZI, 16-23. old.

Kozma J. (1998): A szociális munkás szakmai és egyéni fejlődése. In: Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség.

Kovács J. (1999): A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Budapest: Medicina Könyvkiadó.

Loewenberg, F. – Dolgoff, R. (1996): Érték és etika a szociális munka gyakorlatában. In: Hegyesi G. – Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet. Budapest: Semmelweis Kiadó.

Loewenberg, F. – Dolgoff, R. (1996): Etikai választások a segítő foglalkozásokban. In: Hegyesi G. – Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet. Budapest: Semmelweis Kiadó.

Madácsy, J. (2016): Szakmai etika. In: Borda, V. & Vojtek, É. (szerk.): Addiktológia. Oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és médiaszakemberek számára. Pécs: 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület.

Nyíri T. (1994): Alapvető etika. Budapest: Szent István Társulat.

Jason, L. A. et al. (2006): Creating Commuties for Addiction Recovery. Haworth Press, Binghampton.
Weinreich, P., Saunderson, W. (2003): Analysing Identity. Routledge, New York.
Bolton, G. E. J. (2005): Reflective Practice. Writing and Professional Development. Sage. London.
Zauszniewski, J. A., Martin, M. H. (1999): Developmental Task Achievement and Learned Resourcefulness in Healthy Older Adults. Archives of Psychological Nursing, XIII, 41-47.
Antonovsky, A. (1979): Health, Stress and Coping. San Francisco, Jossey-Bass.
Worthman, C. A. (1999): Emotions: You can feel the diffence. In: Biocultural approach to emotions. Ed. Hinton, A. L. Cambridge University Press. 41-74.

Brown, J. (2006): A Leader’s Guide to Reflective Practice. Trafford Publishing, Oxford

 

Bound, D., Keogh, R., Walker, D. (1985): Reflection: Turning Experience into Learning. Kogan Page, London.
Seale, J.K., Cann, A.J. (2000): Reflection on-line or off-line: The role of learning technologies in encouraging students to reflect. Computers and Education, 34, 309-320.
von Wright, J. (1992). Reflections on reflection. Learning and Instruction, 2, 59-68.
Woodward, H. (1998): Reflective journals and portfolios: Learning through assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 23(4), 415-426.

Moon, J. (1999): Reflection in Learning and Professional Development. Kogan Page, London.  

 

Demetrovics Zsolt (szerk.) (2008): Az addiktológia alapjai I. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest – Az addiktológia alapfogalmai (27-46. o)

– Kelemen Gábor (2015): Neptune Guidance on Clinical Management of Acute and Chronic Harms of Club Drugs and Novel Psychoactive Substances. Psychiatria Hungarica 30 (4):427-436

– Kelemen Gábor (1994): Az addikciók széles spektruma. Budapest: OAI.

– Kelemen, Gábor – B. Erdős Márta (szerk.) (2001): Az addiktológia horizontja. Pécs: PTE Egészségügyi Főiskolai Kar.

– Rácz József (2001): Addiktológia – tünettan és intervenciók. Budapest, Semmelweis Egyetem, 57-66., 118-178.

A. W. Bateman, P. Fonagy: A mentalizáció alapú terápia kézikönyve

Pataki Éva: Szociális munka csoportokkal

 

Bruce, A. (2010). The Globalization of Addiction: A study in poverty of the spirit. Oxford Univ. Press

B. Erdős M., Kárpáti T., Rozgonyi R., Jávor R.: Az identitás alakulása mentalizáció alapú terápia folyamán. In Alkalmazott Pszichológia, 2020

Barát K. ,Demetrovics Zs.(2009).Családterápia és szerfüggőség. In: Demetrovics Zs.(szerk.) Az addiktológia alapjai III., ELTE Ötvös Kiadó

Csíkszentmihályi M (2012) Kamasznak lenni: A felnőtté válás útjai, Libri

Dudits, D. (2019). Életmentő Könyv, Kulcslyuk Kiadó

Elekes, Zs., Arnold, P., Bencsik, N. (2020). Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatában: A 2019. évi ESPAD kutatás Magyarországi eredményei

Feldmár, A .(2018.) Credo. HVG Kiadó ZRT.

Feldmár, A. (2020.) A tudatállapotok szivárványa. HVG Kiadó ZRT.

Kapitány K., (2018) Addikció és családi diszfunkció: Családi diszfunkciók szerepe a kamaszkori szerhasználatban; Semmelweis Egyetem, addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés, szakdolgozat

Kapitány-Fövény M., (2019) Ezerarcú függőség: Felismerés és felépülés, HVG Kiadó ZRT.

Kárpáti T., Jakab J., Nagy Á., (2022) Mentalizációalapú terápia In: Kiss A., Farkas J., Kapitány-Fövény M., Addiktológiai Zavarok Pszichoterápiája; Medicina Könyvkiadó Zrt.

Komáromi É.(2009). Szülői traumatizáció, gyermeki addikció. In: Demetrovics Zs. (szerk.) Az addiktológia alapjai III.,:ELTE Ötvös Kiadó.

Központi Statisztikai Hivatal (2017). Húsz éve nem házasodtak annyian, mint tavaly – Ismét házasság hete 2017.február12-19. között. (https://www.ksh.hu/sajtoszoba_kozlemenyek_tajekoztatok_2017_02_14)

Máté, G.(2012). A sóvárgás démona: Ismerd meg a függőségeidet, Libri Kiadó

Neufeld, G.,& Máté, G.(2014). A Család Ereje, Libri Kiadó

Pikó B., (2010) Védőfaktorok nyomában: A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban, L’Harmattan Kiadó

Ranschburg, J.(2011). A serülőkor gyötrelmei. Budapest: Saxum kiadó

Széplaki, Zs. (2018) Álomból valóság, avagy az MRE-KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonának története; Semmelweis Egyetem szociális munka msc szakdolgozat.

Walrond-Skinner, S. (2009). Családterápia. In Demetrovics, Zs., Az addiktológia Alapjai III.

Zimbardo, P., Coulombe, N. D.(2016). Nincs kapcsolat – Hová lettek a férfiak? Budapest: Libri

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE