A Református Rehabilitációs Alapítvány tevékenységéért a kuratórium a felelős. Az Alapítvány pályázatokból, magánszemélyek felajánlásából, adományokból gazdálkodik, éves terv alapján. Az éves terv minden év március 15-ig kerül benyújtásra, majd elfogadásra a kuratórium által. A kuratórium dönt a a csatlakozási szándék, pénzbeni, vagy dologi adományok elfogadásáról is. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

Kuratóriumi tagok:

  • Dr. Beszterczey András
  • Krepsz Gabriella
  • Brokhauzer Péter
  • Varga Illés Leventéné Nagy Andrea

 

A kuratórium elnöke:Erdős Eszter

Az Alapítvány munkatársai:

I. Deák Ildikó:

Végzettségeimet tekintve kézműves oktató, teológus, szociális munkás vagyok. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulok mentálhigiénés szakon.

A szociális területen dolgoztam sérültek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, álláskeresők ellátásában, gyermekjóléti szolgálatnál, fogvatartottak reintegrációs programjában és részt vettem önkéntes programok szervezésében, önkéntes centrum létrehozásában és működtetésében.

A Református Rehabilitációs Alapítvány munkatársaként a Ráckeresztúri Szálláshelyünk üzemeltetésében veszek részt, e mellett az itt megvalósuló továbbképzéseket és családterápiás üléseket is szervezem.

 

 II. Krepsz János:

A szlengben egyszerűen csak stresszjani vagyok, az alapítvány gazdasági ügyeiért felelek. A könyvelővel közösen intézzük a könyvvezetési, beszámolási, adóbevallási és befizetési ügyeket. Besegítek a pályázatok pénzügyeibe is.

Aki pedig egy közgazdásznak is a segítségére van:

"Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj! (Zsolt. 40.)"

 

 

 

 Az Alapítványunknak 12 fő önkéntes segítője van. Mindannyian sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a szenvedélybetegek segítésében. Önkénteseink munkáját főleg a drogprevenciós, börtönmissziós munka és az ún. „elterelés” csoportfoglalkozásokon való közreműködés teszi ki, de van, aki pályázatírással vagy ügyviteli feladatok elvégzésével segíti munkánkat.

Az MRE KIMM Drogterápiás Otthonának személyzete (16 főállású, 2 megbízásos munkatárs) segíti az Alapítvány munkáját. Az otthon infrastrukturális feltételei az Alapítvány rendelkezésére állnak (iroda, irodai eszközök).

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

  • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
  • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
  • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek