Módszertani útmutatók

 • Módszertani ajánlás – Szociális munka csoportokkal

szocialis_munka_csoportokkal_101007_modszertani_ajanlas.pdf

2010. Gyakorlati példák a csoportokban végzett szociális munkára: Például szenvedélybetegségekhez kapcsolódó programok: alkoholellenes, drogprevenciós klub.

DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja – Dr. Éles Csabáné Lányi Mária, Orosz Ibolya Aurélia, Szatmári Sándorné. 
– Debrecen –

 • Az egészségfejlesztés szemlélete és eszközei

az-egeszsegfejlesztes-szemlelete-es-eszkozeirj.ppt

Betegségmegelőzés: felülről irányított, medikális szemléletű, egészség: betegség hiánya, a populáció egyes csoportjait, főleg a magas rizikójú csoportokat  célozza meg, speciális problémák, betegségekre irányult, egycsapásos, direktív, rábeszélő stratégiák, a prevenciós programok a szakemberek csoportjának az ügyei.

 • A kliensek prevenciós szükségleteinek meghatározása – eszköztár

rozsa_sandor_a_kliensek_prevencios_szuksegletek_meghatarozasa_eszkoztar.pdf

A Droghasználat Szűrőkérdőívet (Drug Abuse Screening Test, DAST) klinikai szűrésre és a kezelési hatékonyság mérésére dolgozták ki. Az önjellemző kérdőív 28 igen-nem válaszalternatívákon megítélendő tételei a szerhasználat különböző következményeit tárják fel, amelyet egy összesített pontszámmal jellemezhetünk. A mérőeszköz a MAST konstrukciós elveit követi, a DAST tételei többnyire az alkoholizmus szűrőkérdőív tételeinek átfogalmazásai. 
– Rózsa Sándor –

 • Treatment Demand Indicator – TDI

TDI_protokoll.pdf

2000. 03. 14. Mikor kezdődik a „kezelés”?

Definició: Bármely adott kezelő központban abban a momentumban kezdődik a kezelés, amikor a kezelt személy megkezd egy többé-kevésbé szabott keretek közé szoritott, személyes megjelenést igénylő kapcsolattartást egy olyan kezelő hellyel, amely szolgáltatásaival megfelel a „kezelés”-i kritériumok fent meghatározott körének.

A kezelési igény indikátor – Egységes protokol 2.0
Magyar nyelvi lektorálás: Dr. Veress Katalin

 • A célzott/javallott prevenciós programok nemzetközi tapasztalatai

nadas_eszter_a_celzott-javallott_prevencios_programok_nemzetkozi_tapasztalatai.pdf

A javallott prevenció egy olyan egyénre szabott megelőzési megközelítést ír le, mely az életük során későbbi szerabúzus vagy dependencia kialakulása szempontjából magas kockázatú egyénekre irányul. A javallott prevenció szükségességét a későbbi függőség kialakulását előre jelző megbízható/erős indikátorok létezése határozza meg.

Háttéranyag a „Lépés – váltás” című konferencián elhangzott előadáshoz.

 • Módszertani ajánlás esetmegbeszélés folyamatára vonatkozóan

esetmegbeszeles_folyamata_101007_modszertani_ajanlas.pdf

 • Szakmai program elkészítése

szakmai_program_elkeszitese_101007_ajánlas.pdf

 • A Magyarországon működő iskolai drogprevenciós programok leírása

szip_konf_kataszter.ppt

Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt, Nyírády Adrienn, Nádas Eszter, Buda Béla, Felvinczi Katalin (2004)

 • Monitorozás, értékelés (2005. nov., ELTE)

monitorozas_ertekeles_2005-nov-elte.ppt

 • Címlista

modszertan_cimlista_101202-1.pdf

 • Vulnerábilis csoportok droghasználata és a segítés

beszamolo_vulnerabilis_061216.pdf

Rácz József, MTA Pszichológiai Kutatóintézet
A kutatási eredményeket a szerző a L’Harmattan Kiadónál 2006-ban megjelent „Kvalitatív
drogkutatások” című kötetben foglalta össze

 • Kutatási beszámoló – drogfogyasztás állami gondozott fiatalok körében

drogfogyasztas_allami_gondozott_fiatalok_koreben_2004.pdf

Készítették: Örkényi Ágota, dr. Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, dr. Németh Ágnes, dr. Páll Gabriella, Vámai Dóra
– 2005. június Budapest –

 • A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós – egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára

drogprevencio_hatasvizsgalata_.pdf

Ikvai-Szabó Emese, Kiss Judit, Lopes Elvira, Pataki Zoltán, Torba Judit
– Budapest, 2005 –

 • Kézikönyv drogprevenciós beavatkozások tervezéséhez és értékeléséhez

drogprevencio_kezikonyv.pdf

Christoph Kröger, Heike Winter, Rose Shaw
ITF – Institut für Therapieforschung
– München Németország –

 • Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

szocialis_szolgaltatasok_es_a_kabitoszer-fogyasztok_kutatasi_beszamolo.pdf

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Hajléktalanokért Közalapítvány
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE